Dịch vụ công nghệ 3D toàn diện: IN 3D & QUÉT 3D & THIẾT KẾ NGƯỢC

Dịch vụ công nghệ 3D toàn diện: IN 3D & QUÉT 3D (scan 3d) & THIẾT KẾ NGƯỢC. Được thành lập từ năm 2009, tiền thân là trung tâm dịch vụ công nghệ 3D toàn diện. Đến nay #3D Vietnam chúng tôi đã có trụ sở chính (25 nhân viên) ở Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Tokyo Nhật Bản, văn phòng đại diện tại Bình Dương & gần đây nhất là văn phòng đại diện Hà Nội.

(more…)

Scan to CAD | STL to CAD | Thiết kế ngược | Reverse Engineering

Scan to CAD | STL to CAD | Thiết kế ngược | Reverse Engineering. Việc đưa dữ liệu từ máy quét 3d thành CAD file. Đáp ứng việc thiết kế khuôn, gia công CNC chính xác cao. Công nghệ quét 3D hoàn chỉnh khi đi với quá trình này.

(more…)

Kỹ thuật thiết kế ngược mẫu mỹ thuật khó – Dịch vụ thiết kế ngược.

Dịch vụ thiết kế ngược mang lại lợi ích cho khách hàng ở tiến độ; thời gian vẽ mẫu giảm đến hơn 80% và độ chính xác đạt cao hơn. Hơn nữa, những chi tiết khó và rất khó thì những cách vẽ hay đo thông thường không thể thực hiện được.

(more…)