MÁY SCAN 3D

MÁY IN 3D

DỊCH VỤ IN 3D

DỊCH VỤ SCAN 3D

3D News

Trang bị kiến thức 4.0 | Các nhà trường, Fablab, xã hội cùng làm

Trang bị kiến thức 4.0 không phải việc của riêng ai. Cần một quá trình phát triển, cập nhật từ xã hội, nhà trường, fabpab và các trung tâm đào tạo. Trang bị kiến thức 4.0 cần một kế hoạch, quá trình 5 năm 10 năm để xã hội cùng đi tới điểm đích của công nghệ.

Xem thêm...