Boardgame trở nên thú vị hơn nhờ công nghệ in 3D

Board game là một thể loại trò chơi gồm hai hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ… Ngày nay với công nghệ in 3D, người chơi thậm chí có thể tự sáng tạo ra những bộ board game cho riêng mình…

(more…)

Máy in 3D và công nghệ in 3D tạo ra những điều khó tin trong cuộc sống

Máy in 3D và công nghệ in 3D tạo ra những điều khó tin trong cuộc sống. Đó là điều chắc chắn của tương lai gần. Trên thế giới ứng dụng máy in 3d vào việc tạo mẫu nhanh, vào việc xây dựng nhà, in 3d các thiết bị trên máy bay, các thiết bị trong tàu thủy hay đơn giản là tạo ra các đồ dùng trong gia đình…

(more…)

Hội thảo khoa học: Công nghệ in 3D trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Công nghệ in 3d nói riêng và công nghệ 3D nói chung là một trong những phần trọng tâm quan trọng của công nghệ 4.0. Và đó cũng là nội dung chủ đạo của hội thảo khoa học được Sở khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Saigon Innovation Hub -Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ 3D vào sáng ngày 18-5-2018.

(more…)

Công nghệ in 3d từ ý tưởng đến sản phẩm.

Công nghệ in 3d được nhắc đến ngày càng nhiều. Những ứng dụng trong thực tiễn của công nghệ in ấn 3d cũng ngày càng được nhiều người biết đến. Không dừng lại ở một góc độ kỹ thuật, nó còn là chìa khóa cho sự sáng tạo cũng như phát triển sản phẩm. Lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng dần “thích nghi” và đưa công nghệ này vào giảng dạy.

(more…)